Smer: Zemepisná šírka: Potrebujete povolenie na umiestnenie Zemepisná dĺžka: Potrebujete povolenie na umiestnenie
Lokalizačné služby:
OFF
ON

Online kompas - Živý a bezplatný kompas na nájdenie severného smeru

Pomocou online kompasu v telefóne môžete ľahko zistiť hlavné smery (východ, západ, sever a juh).

Ako môžem skontrolovať svoju trasu online?

Najrýchlejším spôsobom navigácie online je použitie webovej stránky online kompasu. Na rozdiel od mobilných kompasových aplikácií, ktoré vyžadujú inštaláciou do telefónu, online kompasy možno používať bez inštalácie a vyžadujú iba internet spojenie. Tu je návod, ako používať online kompas našej stránky

Geografické pokyny na kompase

Na obrázku kompasu písmeno „N“ predstavuje magnetický sever, zatiaľ čo „S“ znamená magnetický juh. „E“ označuje východný smer a „W“ označuje západný smer. Okrem toho „NW“ znamená severozápad, „NE“ znamená severovýchod, „SW“ znamená juhozápad a „SE“ znamená juhovýchod.

Stupne na kompase

Symbol šípky v hornej časti kompasu označuje nula stupňov alebo magnetický sever. Miera rozdielu vo vašom aktuálny smer od magnetického severu je zobrazený v sekcii "Smer".

Aktivácia GPS telefónu

Ak chcete aktivovať GPS v telefóne, jednoducho kliknite na tlačidlo „Služby určovania polohy“. Dostanete žiadosť o povolenie pre prístup k GPS telefónu. Ak udelíte prístup, budete mať nielen prístup k geografickému smeru, ale aj ďalšie informácie, ako je zemepisná dĺžka a šírka.

Okrem toho kompas zobrazí vašu aktuálnu polohu, časy východu a západu slnka v danej oblasti a nadmorská výška vašej polohy nad hladinou mora v metroch aj stopách.

Uzamknutie kompasu

Tlačidlo uzamknutia kompasu sa hodí, keď ste v pohybe, či už ste vo vozidle alebo kráčate. V oboch V prípade, že váš mobilný telefón nestojí. Povolením režimu uzamknutia môžete zmraziť informácie zobrazené na na obrazovke, čím sa zabezpečí, že kompas už nemení smer.

Zdieľanie informácií na sociálnych sieťach

Ďalšou pozoruhodnou vlastnosťou nášho online kompasu je jeho schopnosť zobraziť všetky informácie súvisiace s kompasom, napr ako geografický smer, zemepisná dĺžka, šírka, poloha, čas východu a západu slnka a nadmorská výška. Navyše môžete jednoducho zdieľajte nadmorskú výšku vo vašej aktuálnej polohe.

Poznámka: Ak chcete zdieľať všetko, kompas musí byť uzamknutý informácie.

Zmeňte farbu kompasu
Kliknutím na môžete nastaviť požadovanú farbu kompasu palete farieb.

Čo je to online kompas?

Kompas je dlhodobý nástroj, ktorý používajú cestujúci a tí, ktorí potrebujú smer. Používa sa dodnes. Ako vstúpili sme do modernej éry, pripojenie všetkého k internetu sa stalo nevyhnutnosťou a kompasy nie sú žiadne výnimkou. Najmä online kompasy ponúkajú množstvo nových funkcií v porovnaní s ich staršími náprotivkami, vďaka ich internetovému pripojeniu a aktualizáciám v reálnom čase. To prispelo k ich rozšíreniu popularita.

Online kompasy, podobne ako mnohé ďalšie vznikajúce technológie na celom svete, sú ľahko dostupné. Táto prístupnosť je kľúčovým faktorom, ktorý riadi ich rastúcu používateľskú základňu. V dnešnom svete takmer každý vlastní smartfón, tablet, laptop alebo inteligentné hodinky, z ktorých všetky môžu jednoducho hostiť online aplikácie kompasu. Jedna pozoruhodná výhoda online Kompasy oproti tradičným verziám majú vyššiu presnosť, čo z nich robí cenné nástroje na lodiach a lietadlá.

Ak chcete získať prístup k online kompasom, môžete si nainštalovať špecializované aplikácie do rôznych inteligentných zariadení bez ohľadu na ich operačný systém. Prípadne existuje množstvo webových stránok, ktoré ponúkajú online kompasové služby Užívatelsky prívetivý. V niektorých prípadoch je táto technológia integrovaná s technológiou GPS, čím sa výrazne zlepšuje výkon.

Aké smery môže online kompas zobraziť?

Primárnym účelom každého kompasu je ukazovať rôzne smery, s tým najjednoduchším a najzákladnejším funkciou je poskytnúť smer. Na celom svete existuje množstvo typov kompasov, z ktorých každý ponúka rôzne úrovne funkčnosť. Napriek tomu sa dá s istotou povedať, že základnou úlohou spoločnou pre všetky kompasy je udávať štyri hlavné smery: sever, juh, východ a západ, zvyčajne reprezentované začiatočnými písmenami ich príslušné anglické názvy, konkrétne N, S, E a W.

Ako už bolo povedané, jedna z výnimočných funkcií, ktorá odlišuje online kompasy a prispieva k ich zlepšeniu popularita je ich schopnosť zobrazovať medziľahlé smery. Tieto medziľahlé smery ležia medzi svetové strany. Každý z týchto podsmerov je označený kombináciou dvoch začiatočných písmen z ich zodpovedajúce anglické výrazy. Napríklad severovýchod je označený „NE“, čo je skratka pre „severovýchod“. Podobne severozápad, juhovýchod a juhozápad sú označené ako „SZ“, „JV“ a „JZ“. Celkovo toto schopnosť podčiarkuje vysokú presnosť online kompasov, vďaka čomu sú vysoko chvályhodné.

Ako funguje online kompas?

Každý kompas má jedinečnú funkciu a je možné vysvetliť, ako každý typ kompasu funguje. Vo všeobecnosti najviac základný princíp fungovania zdieľaný všetkými kompasmi zahŕňa použitie magnetu na označenie rôznych smeroch prostredníctvom fyzického pohybu. Tradičné kompasy zvyčajne obsahujú ruky zodpovedné za túto úlohu. Niektoré ďalšie varianty kompasu, ako napríklad tie, ktoré sa nachádzajú v autách, fungujú podobným spôsobom. Namiesto rúk tieto kompasy využívajú magnet na pohyb gule ponorenej v kvapaline, ktorá zase určuje smer.

V skutočnosti možno tvrdiť, že magnetometer predstavuje najdôležitejšiu súčasť každého kompasu a jeho prítomnosť je absolútne nevyhnutná. Online kompasy sa však líšia tým, že im chýba pohyblivá časť magnetometer na interakciu a určenie rôznych smerov. V dôsledku toho sa spoliehajú na akcelerometer senzory na dokončenie ich funkčnosti.

Pri používaní online kompasu s mobilným telefónom alebo akýmkoľvek iným inteligentným zariadením máte prístup k ďalším funkciám interakciou s vaším zariadením. Napríklad poklepaním na displej mobilného telefónu sa aktivuje kompas kalibrácia, čím sa zvýši presnosť vašich smerových údajov. Okrem toho niektoré online rozhranie kompasov s GPS, čo vám umožní získať nielen presný smer, ale aj geografické súradnice. nakoniec po aktivácii online kompasu sa váš smer zobrazí na obrazovke krytu zariadenia tieto funkcie kompasu.

Aká je presnosť online kompasov v porovnaní s tradičnými?

Bežné kompasy široko používané na celom svete sa pri svojej činnosti spoliehajú na magnetické pole Zeme. naproti tomu online kompasy využívajú pokročilé elektronické senzory na dosiahnutie rovnakého účelu. Ako technológia napreduje, produkty majú tendenciu ponúkať komplexnejšie služby v rôznych oblastiach. V prípade kompasov online varianty čo do presnosti výrazne prevyšujú svoje tradičné náprotivky.

Presnosť online kompasov môže byť taká pozoruhodná, že vám môžu naznačiť požadovaný smer presnosť len niekoľko desatín stupňa. Naproti tomu tradičným kompasom takáto presnosť chýba. Absencia pohyblivých častí v online kompasoch ďalej zvyšuje ich presnosť v porovnaní s tradičnými modelmi. Koniec čas, nepretržitý pohyb častí v tradičných kompasoch môže vytvárať trenie, čo vedie k určitému úroveň opotrebenia a výrazné zníženie presnosti výkonu. To si vyžaduje pravidelnú kalibráciu na obnovenie ich presnosť.

Výhody používania bezplatného online kompasu:

  1. Pohodlná dostupnosť:

Tradičné kompasy vyžadujú, aby ste ich nosili všade so sebou, aby ste ich mohli efektívne používať. Avšak, jedna z výhod online kompasy je, že sú ľahko dostupné. V dnešnom svete takmer každý nosí svoj mobil telefón vždy a online kompasy sú ľahko dostupné cez internet. Všetko, čo potrebujete, je internet spojenie. Online kompasy sú pohodlne prístupné prostredníctvom rôznych bezplatných webových stránok, čím sa eliminujú obmedzenia tradičných kompasov.

  1. Pridané vlastnosti:

Ďalšia výhoda používania online kompasov spočíva v ich doplnkových funkciách. Na výrobu ich produktu tvorcovia online kompasov, ktoré sú príťažlivejšie a priťahujú širšiu používateľskú základňu, zahŕňajú nové a rozmanité funkcie a funkcie. Niektoré online kompasy vám môžu poskytnúť vaše geografické súradnice alebo dokonca ponúknuť nástroje predpovedať poveternostné podmienky a zobrazovať topografické mapy. Pri používaní online kompasov môžete objaviť funkcie, o ktorých ste ani nevedeli, že ich potrebujete.

  1. Efektívne vzdelávacie nástroje:

Online kompasy môžu efektívne slúžiť aj na vzdelávacie účely. Vo všeobecnosti mnohé staršie zariadenia a technológie, ako sú tradičné kompasy, nemusia upútať záujem novšej generácie náročné pre deti zapojiť sa do týchto zariadení a brániť ich vzdelávaniu. Online kompasy však s ich užívateľsky prívetivým rozhraním a pútavými funkciami sa dajú použiť na výučbu detí a študentov smery, mapy a geografické súradnice. Jednoduchý prístup k online kompasom umožňuje deťom získať viac vhodné a praktické vzdelávanie priamym využitím týchto nástrojov.

  1. Ochrana životného prostredia:

Ďalšou výhodou používania online kompasov je ich príspevok k zníženiu škôd na životnom prostredí. Tradičné kompasy sa často vyrábajú s použitím rôznych kovov, ktoré môžu časom vyčerpať zdroje životného prostredia. In naopak, keďže online kompasy sú dostupné na mobilných telefónoch a iných inteligentných zariadeniach, nie je to potrebné vytvárať nové produkty na ich použitie. Preto používanie online kompasov znižuje produkciu odpadu a podporuje ho zdravšie prostredie.

Aké sú bežné každodenné použitie online kompasov?

V dnešnom svete nachádzajú online kompasy rozsiahle uplatnenie v rôznych oblastiach, vrátane: