Směr: Zeměpisná šířka: Potřebujete oprávnění k umístění Zeměpisná délka: Potřebujete oprávnění k umístění
Poziční služby:
OFF
ON

Online kompas - Živý a bezplatný kompas k nalezení severního směru

Pomocí online kompasu v telefonu můžete snadno určit hlavní směry (východ, západ, sever a jih).

Jak mohu zkontrolovat svou trasu online?

Nejrychlejší způsob navigace online je pomocí webové stránky online kompasu. Na rozdíl od aplikací pro mobilní kompas, které vyžadují instalace na vašem telefonu, online kompasy lze používat bez instalace a vyžadují pouze internet spojení. Zde je návod, jak používat online kompas našich stránek

Zeměpisné směry na kompasu

Na obrázku kompasu písmeno „N“ představuje magnetický sever, zatímco „S“ znamená magnetický jih. „E“ označuje východní směr a „W“ označuje západní směr. Navíc „NW“ znamená severozápad, „NE“ znamená severovýchod, „SW“ znamená jihozápad a „SE“ znamená jihovýchod.

Stupně na kompasu

Symbol šipky v horní části kompasu označuje nula stupňů nebo magnetický sever. Míra rozdílu ve vašem aktuální směr od magnetického severu je zobrazen v sekci "Směr".

Aktivace GPS telefonu

Chcete-li aktivovat GPS svého telefonu, jednoduše klikněte na tlačítko "Polohové služby". Obdržíte žádost o povolení pro přístup k GPS telefonu. Pokud udělíte přístup, budete mít nejen přístup ke geografickému směru, ale také další informace, jako je zeměpisná délka a šířka.

Kromě toho bude kompas zobrazovat vaši aktuální polohu, časy východu a západu slunce v dané oblasti a nadmořská výška vaší polohy nad hladinou moře v metrech i stopách.

Zamykání kompasu

Tlačítko zámku kompasu se hodí, když jste na cestách, ať už jste ve vozidle nebo při chůzi. V obou ve scénáři váš mobilní telefon nestojí. Povolením režimu zámku můžete zmrazit informace zobrazené na na obrazovce a ujistěte se, že kompas již nemění směr.

Sdílení informací na sociálních sítích

Další pozoruhodnou funkcí našeho online kompasu je jeho schopnost zobrazovat všechny informace související s kompasem, např jako zeměpisný směr, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, poloha, čas východu a západu slunce a nadmořská výška. Navíc můžete snadno sdílet nadmořskou výšku ve vaší aktuální poloze.

Poznámka: Aby bylo možné sdílet vše, musí být kompas uzamčen informace.

Změňte barvu kompasu
Požadovanou barvu kompasu můžete nastavit kliknutím na barevná paleta.

Co je to online kompas?

Kompas je dlouhodobý nástroj, který používají cestovatelé a ti, kteří potřebují směr. Dodnes se používá. Tak jako vstoupili jsme do moderní éry, připojení všeho k internetu se stalo nutností a kompasy nejsou výjimka. Zejména online kompasy nabízejí ve srovnání se svými staršími protějšky řadu nových funkcí, díky jejich připojení k internetu a aktualizacím v reálném čase. To přispělo k jejich rozšíření popularita.

Online kompasy, stejně jako mnoho dalších nově vznikajících technologií po celém světě, jsou snadno dostupné. Tato přístupnost je klíčový faktor ovlivňující jejich rostoucí uživatelskou základnu. V dnešním světě téměř každý vlastní chytrý telefon, tablet, laptop nebo chytré hodinky, z nichž všechny mohou snadno hostovat online aplikace kompasu. Jedna pozoruhodná výhoda online Kompasy oproti tradičním verzím mají zvýšenou přesnost, což z nich dělá cenné nástroje na lodích a letadla.

Chcete-li získat přístup k online kompasům, můžete nainstalovat specializované aplikace do různých chytrých zařízení, bez ohledu na jejich operační systém. Případně existuje mnoho webových stránek nabízejících online kompasové služby uživatelsky přívětivý. V některých případech je tato technologie integrována s technologií GPS, což ji výrazně zlepšuje výkon.

Jaké směry může online kompas zobrazit?

Primárním účelem každého kompasu je ukazovat různé směry, s tím nejjednodušším a nejzákladnějším funkcí je poskytovat směr. Na celém světě existuje mnoho typů kompasů, z nichž každý nabízí různé úrovně funkčnost. Nicméně lze s jistotou říci, že základním úkolem společným všem kompasům je ukazovat čtyři hlavní směry: sever, jih, východ a západ, typicky reprezentované počátečními písmeny jejich příslušné anglické názvy, jmenovitě N, S, E a W.

Jak již bylo řečeno, jedna z vynikajících funkcí, která odlišuje online kompasy a přispívá k jejich rozvoji oblíbenost je jejich schopnost zobrazovat mezilehlé směry. Tyto mezilehlé směry leží mezi světové strany. Každý z těchto dílčích směrů je označen kombinací dvou počátečních písmen z jejich odpovídající anglické termíny. Například severovýchod je označen „NE“, což je zkratka pro „severovýchod“. Podobně severozápad, jihovýchod a jihozápad jsou označeny „SZ“, „JV“ a „JZ“. Celkově vzato, toto schopnost podtrhuje vysokou přesnost online kompasů, díky čemuž jsou vysoce chvályhodné.

Jak funguje online kompas?

Každý kompas má jedinečnou funkci a lze vysvětlit, jak každý typ kompasu funguje. Obecně platí, že nejvíce základní funkční princip sdílený všemi kompasy zahrnuje použití magnetu k označení různých směry prostřednictvím fyzického pohybu. Tradiční kompasy obvykle obsahují ruce zodpovědné za tento úkol. Některé další varianty kompasu, jako jsou ty, které se nacházejí v autech, fungují podobným způsobem. Místo rukou tyto kompasy využívají magnet k pohybu koule ponořenou v kapalině, která zase určuje směr.

Ve skutečnosti lze tvrdit, že magnetometr představuje nejpodstatnější součást každého kompasu a jeho přítomnost je naprosto zásadní. Online kompasy se však liší tím, že jim chybí pohyblivá část magnetometr pro interakci a určování různých směrů. V důsledku toho se spoléhají na akcelerometr senzory k dokončení jejich funkčnosti.

Při používání online kompasu s mobilním telefonem nebo jakýmkoli jiným chytrým zařízením máte přístup k dalším funkcím interakcí s vaším zařízením. Například poklepáním na displej vašeho mobilního telefonu se aktivuje kompas kalibrace, která zvyšuje přesnost vašich směrových odečtů. Navíc některé online rozhraní kompasů s GPS, což vám umožní získat nejen přesný směr, ale také zeměpisné souřadnice. Konečně, jakmile aktivujete svůj online kompas, váš směr se zobrazí na obrazovce krytu zařízení tyto funkce kompasu.

Jaká je přesnost online kompasů v porovnání s tradičními?

Konvenční kompasy široce používané po celém světě se při své činnosti spoléhají na magnetické pole Země. V porovnání, online kompasy využívají pokročilé elektronické senzory k dosažení stejného účelu. Jak technologie postupuje, produkty mají tendenci nabízet komplexnější služby v různých oblastech. V případě kompasů online varianty výrazně předčí své tradiční protějšky, pokud jde o přesnost.

Přesnost online kompasů může být tak pozoruhodná, že vám mohou ukázat požadovaný směr pomocí přesnost jen několik desetin stupně. Naproti tomu tradiční kompasy takovou přesnost postrádají. Absence pohyblivých částí v online kompasech dále zvyšuje jejich přesnost ve srovnání s tradičními modely. Přes čas, může nepřetržitý pohyb součástí v tradičních kompasech generovat tření, což vede k určitému úroveň opotřebení a výrazné snížení přesnosti výkonu. To vyžaduje pravidelnou kalibraci pro obnovení jejich přesnost.

Výhody používání bezplatného online kompasu:

  1. Pohodlná dostupnost:

Tradiční kompasy vyžadují, abyste je nosili všude, abyste je mohli efektivně používat. Nicméně, jedna z výhod online kompasy je, že jsou snadno dostupné. V dnešním světě nosí svůj mobil téměř každý telefon za všech okolností a online kompasy jsou snadno dostupné přes internet. Vše, co potřebujete, je internet spojení. Online kompasy lze pohodlně získat prostřednictvím různých bezplatných webových stránek, což eliminuje omezení tradičních kompasů.

  1. Další funkce:

Další výhoda používání online kompasů spočívá v jejich doplňkových funkcích. K výrobě jejich produktu Přitažlivější a přitahující širší uživatelskou základnu, tvůrci online kompasů začleňují nové a rozmanité funkce a funkcemi. Některé online kompasy vám mohou poskytnout vaše zeměpisné souřadnice nebo dokonce nabídnout nástroje předvídat povětrnostní podmínky a zobrazovat topografické mapy. Při používání online kompasů můžete objevit funkce, o kterých jste ani nevěděli, že je potřebujete.

  1. Efektivní vzdělávací nástroje:

Online kompasy mohou také efektivně sloužit vzdělávacím účelům. Obecně platí, že mnoho starších zařízení a technologie, jako jsou tradiční kompasy, nemusí zaujmout novější generaci, takže je náročné pro děti zapojit se do těchto zařízení a bránit jejich vzdělávání. Nicméně online kompasy, s jejich uživatelsky přívětivým rozhraním a poutavými funkcemi mohou být použity k výuce dětí a studentů směry, mapy a zeměpisné souřadnice. Snadný přístup k online kompasům umožňuje dětem získat více vhodné a praktické vzdělávání přímým využitím těchto nástrojů.

  1. Ochrana životního prostředí:

Další výhodou používání online kompasů je jejich příspěvek ke snižování škod na životním prostředí. Tradiční kompasy jsou často vyráběny s použitím různých kovů, které mohou časem vyčerpat zdroje životního prostředí. v na rozdíl od toho, protože online kompasy jsou k dispozici na mobilních telefonech a dalších chytrých zařízeních, není potřeba vytvářet nové produkty a používat je. Proto používání online kompasů snižuje produkci odpadu a podporuje zdravější prostředí.

Jaká jsou běžná každodenní použití online kompasů?

V dnešním světě nacházejí online kompasy rozsáhlé uplatnění v různých oblastech, včetně: