Qibla riktning: Latitud: Behöver platstillstånd Longitud: Behöver platstillstånd
Platstjänster:
OFF
ON
Slå på platstjänster för att få Qibla riktningssökare att fungera.
Bönetider
Beräkningsmetod
Tid som återstår till nästa bön

Qibla riktningssökare - Online och Snabb Qibla-riktning Compass gratis

Denna live Qibla riktningssökare hjälper dig hitta riktningen för Kaaba och Mecka snabbt och exakt från din plats med hjälp av en kompass i din webbläsare.

Hur hittar jag qibla-riktning online?

För att hitta qibla-riktningen online kan du använda webbplatsen onlinecompass.net, som visar riktningen för Kaaba snabbt och exakt. Denna qibla-sökare kan användas utan installation av någon app eller programvara och kräver bara en internetanslutning.

På Qibla-sökaren representerar bokstaven "N" magnetisk nord, medan "S" står för magnetisk syd . "E" anger östlig riktning och "W" anger västlig riktning. Dessutom betyder "NW" nordväst, "NE" indikerar nordost, "SW" representerar sydväst och "SE" står för sydost. Dessa riktningar uttrycks vanligtvis i grader, med 0° representerar sann nord och ökar medurs runt kompassen.

Aktivera din enhets GPS

Det enda du bör göra för att använda vår qibla-sökare är att slå på din GPS och tryck på platstjänstknappen för att känna igen din platsadress. Detta gör att vårt qibla-sökverktyg kan visa dig den korrekta riktningen för Kaaba.

Du kommer att få en begäran om tillstånd att komma åt din telefons GPS. Om du beviljar åtkomst kommer du inte bara att ha tillgång till qibla-riktningen utan även ytterligare information som din aktuella tid och plats.

Dessutom kommer kompassen att visa bönetider och den återstående tiden för att nå dem : Fajr (gryning), Dhuhr (eftermiddag), Asr (sen eftermiddag), Maghrib (efter solnedgången) och Isha (natt).

qibla finder

Dela information på sociala medier

En annan anmärkningsvärd egenskap hos vår qibla-sökare online är dess omfattande visning av all qibla-relaterad information. Detta inkluderar qibla-riktning, longitud, latitud, plats och bönetider för Fajr (gryning), Dhuhr (eftermiddag), Asr (sen eftermiddag), Maghrib (efter solnedgången) och Isha (natt).

qibla finder

Ändra färgen på qibla-sökaren

Du kan ställa in önskad färg för qibla-sökaren genom att klicka på färgpaletten.

qibla finder

Vad är en online-qibla-sökare?

Online-qibla riktningssökare på webbplatsen onlinecompass.net är ett av de bästa praktiska verktygen för muslimer över hela världen, vilket ger ett enkelt sätt att bestämma Qiblas riktning exakt. Skräddarsydd för att möta behoven hos muslimer på olika platser, ger denna Kaaba Sharif-riktningssökare användare att utan ansträngning orientera sig mot Ka'bah i den stora moskén i Makkah, Saudiarabien, som är centrum för islamiska böner.

Genom att använda avancerad GPS- och kompassteknik beräknar qibla riktningssökare snabbt den kortaste vägen mellan användarens nuvarande position och Ka'bah, vilket säkerställer exakt inriktning för bön. Genom ett användarvänligt gränssnitt indikerar en pil tydligt Meckas riktning på kompassen, vilket gör det möjligt för användare att justera sin orientering innan de börjar sina böner. Med verktyget qibla riktningssökare kan muslimer över hela världen få tillgång till tillförlitlig vägledning och säkerställa att deras böner riktas korrekt enligt islams heliga traditioner, oavsett var de befinner sig.

Vilken riktning visar qibla riktningssökare?

Qibla-riktningen, som pekar mot Kaba i Mecka, spelar en avgörande roll i muslimernas dagliga böner. Det är viktigt för varje följare att orientera sig korrekt mot denna heliga plats. Det är dock viktigt att inse att Qiblas riktning varierar beroende på var du befinner dig i världen. Över varje kontinent och i varje region skiljer sig Qibla-riktningen, vilket återspeglar jordens sfäriska form och krökningen av dess yta.

Detta betyder att medan Qibla förblir en konstant fokuspunkt för bön, vinkeln vid vilken det närmar sig förändringar beroende på din plats på jorden. Denna geografiska mångfald understryker islams universella natur och tar emot tillbedjare från jordens alla hörn.

Hur fungerar qibla-sökaren?

Vårt qibla riktningssökare-verktyg använder din enhets GPS och kompass funktioner för att lokalisera den mest direkta vägen från din nuvarande plats till Ka'bah vid den stora moskén i Mecka, Saudiarabien. Qibla-sökare använder både din nuvarande position och koordinaterna för Kaaba för att fastställa den kortaste vägen mellan de två punkterna, en beräkning som kallas storcirkelavståndet. Denna beräkning underlättas av haversinformeln, som tar hänsyn till jordens sfäriska form. Även om den resulterande linjen kan verka krökt när den avbildas på en platt karta, återspeglar denna krökning exakt planetens faktiska geometri.

Är qibla riktningssökare på onlinecompass.net tillförlitligt?

qibla riktningssökare-verktyget tillgänglig på onlinecompass.net är verkligen tillförlitlig. Det står som din pålitliga onlineresurs för att exakt bestämma Qibla-riktningen och bönetider. Vår webbplats är skräddarsydd för muslimer över hela världen och säkerställer precision och enkelhet i att uppfylla dina dagliga gudstjänstskyldigheter. Med en sömlös integrering av avancerad teknik garanterar vårt verktyg noggrannhet, vilket ger dig möjlighet att engagera dig i dina andliga övningar med tillförsikt och bekvämlighet. Lita på onlinecompass.net som din trogna följeslagare på din resa av hängivenhet.

Fördelar med att använda Qibla-sökare online:

Att använda vår Qibla-sökare online på onlinecompass.net erbjuder många fördelar som är skräddarsydda för att förbättra din böneupplevelse:

  1. Hitta Rätt riktning: På okända platser hjälper vår Qibla-sökare dig att exakt bestämma Qiblas riktning och se till att dina böner utförs korrekt.
  2. Beräkna avstånd: Vår Qibla-sökare pekar dig inte bara i rätt riktning, utan den beräknar också avståndet från din nuvarande plats till Qibla i antingen kilometer eller grader, vilket ger dig viktig information för din resa.
  3. Bekvämlighet och tillgänglighet: Med bara en internetanslutning på din telefon, surfplatta eller dator är vår Qibla-sökare lättillgänglig när som helst, var som helst. Dagarna för att lita på specialiserade verktyg som kompasser eller landmärken är förbi.
  4. Noggrannhet: Med hjälp av GPS-teknik och avancerade algoritmer bestämmer vår online Qibla-sökare exakt din plats, vilket resulterar i korrekt Qibla riktningsberäkningar. Säg adjö till osäkerheterna med traditionella metoder.
  5. Ytterligare funktioner: Vår Qibla-sökare går mer än att bara peka dig mot Qibla. Den innehåller funktioner som bönetider för de fem dagliga bönerna baserat på din plats och förenkling av ditt böneschema.
  6. Enkelhet: Det är enkelt att använda vår Qibla-sökare online. Det finns inget behov av komplicerade inställningar eller kalibreringar. Med intuitiv design och användarvänliga gränssnitt blir det en enkel uppgift att hitta Qibla-riktningen, vilket säkerställer en sömlös böneupplevelse för alla användare.

Varför är qibla-riktningen viktig för muslimer?

Att förstå qibla-riktningen är av största vikt för muslimer på grund av flera skäl.

För det första är det ett grundläggande krav för att utföra dagliga böner , som är en integrerad del av islamisk tro och praktik. Att känna till qibla-riktningen säkerställer att muslimer kan orientera sig korrekt mot staden Mecka och Kaaba, som är de heligaste platserna i islam.

Dessutom är qibla-riktningen väsentlig för att bestämma moskéernas orientering, vilket tjäna som platser för tillbedjan och gemenskapssammankomster för muslimer över hela världen. Att anpassa bönerummet inom moskéerna mot qibla säkerställer att församlingsböner genomförs i enlighet med de etablerade traditionerna inom islam.

Historiskt, under profeten Muhammeds tid i Medina, fördes böner vända mot Mecka, vilket skapade ett prejudikat som följts av muslimer till denna dag. Denna praxis understryker betydelsen av att följa qibla-riktningen som en symbol för enhet och förbindelse med det bredare muslimska samhället.